Přihlášení

Registrovat se

Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán odkaz pro nastavení nového hesla.

Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu, ke správě přístupu do vašeho účtu a k dalším účelům popsaným na stránce ochrana osobních údajů.

Žádná data nebudou bez Vašeho vědomí zpracovávána pro další účely ani nebudou předávány třetím stranám, pokud proto nebude zákonný důvod.

Poučení o právech:
Máte právo:
a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením na adresu Společnosti nebo prostřednictvím e-mailu,
b) požadovat umožnění přístupu k?Vašim osobním údajům, pokud je to technicky možné,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Společnosti, jsou nepřesné,
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči Společnosti můžete uplatnit písemně na e-mailu baculova@rebound.cz. nebo korespondenčně na adrese sídla společnosti.
Pokud neprovedete žádnou aktivitu, nebudeme používat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely a budou z naší databáze ihned po ukončení obchodního vztahu smazány kromě osobních údajů podléhajících zákonným povinnostem.